2010 NOIEMBRIE ( 30 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 L † Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Agapie
3 M Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac. (Post)
4 J Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5 V Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil şi Teotim; Sf. Ap. Hermes (Post)
6 S Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Cuv. Luca (Pomenirea morţilor)
7 D Sf. 33 de Mc. din Melitina; Cuv. Lazăr

Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) ; Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 7, voscr. 2
8 L †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
9 M Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie Făcătorul de minuni
10 M Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest (Post)
11 J Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
12 V Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul (Post)
13 S †) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Damaschin
14 D † Sf. Ap. Filip; Sf. Gridorie Palama (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)

Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) ; Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 8, voscr. 3
15 L †) Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Crăciunlui) (Post)
16 M † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
17 M Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul; Cuv. Zaharia (Post)
18 J Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
19 V Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
20 S Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu (Post)
21 D (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) ; Ap. Evrei IX, 1-7; Efeseni V, 9-19; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Luca XII, 16-21; glas 1, voscr. 4
22 L Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)
23 M †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie (Dezlegare la ulei şi vin)
24 M Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Post)
25 J † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26 V Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
27 S Sf. M. Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la peşte)
28 D Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor) ; Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 2, voscr. 5
29 L Sf. Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Post)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţiu, Ep. Indiei (Dezlegare la peşte)
News and events