2008 NOIEMBRIE ( 30 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 S † Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
2 D Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Agapie

Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) ; Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31
3 L Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.
4 M Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil şi Teotim; Sf. Ap. Hermes (Post)
6 J Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Cuv. Luca
7 V Sf. 33 de Mc. din Melitina; Cuv. Lazăr (Post)
8 S †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
9 D Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie Făcătorul de minuni

Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) ; Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56
10 L Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest
11 M Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
12 M Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul (Post)
13 J †) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Damaschin
14 V † Sf. Ap. Filip; Sf. Gridorie Palama (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului) (Post)
15 S †) Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Crăciunlui) (Post)
16 D † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)

Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) ; Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37
17 L Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul; Cuv. Zaharia (Post)
18 M Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
19 M Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
20 J Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu (Dezlegare la ulei şi vin)
21 V (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22 S Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
23 D †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) ; Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21
24 L Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Post)
25 M † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26 M Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
27 J Sf. M. Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la ulei şi vin)
28 V Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
29 S Sf. Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Dezlegare la peşte)
30 D †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţiu, Ep. Indiei (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor) ; Ap. I Corinteni IV, 9-16; Coloseni III, 12-16; Ev. Ioan I, 35-51; Luca XVIII, 18-27
News and events